Jak nie dać się wkręcić w karuzelę – weryfikacja kontrahentów

Każdemu uczciwemu przedsiębiorcy wydaje się, że sposoby w jakie zabezpiecza swoje interesy są wystarczające aby o szóstej rano nie usłyszeć dzwonka do drzwi. Czasem zwyczajna ludzka uczciwość i stosowanie nawet najbardziej wyszukanych procedur firmowych nie uchronią go przed nieprzyjemnymi oskarżeniami oraz utratą wizerunku w społeczności biznesowej.

Poniżej historia która zdarzyła się naprawdę. Branża została przez nas zmieniona aby nie sugerować faktycznych uczestników.

Firma działająca w branży meblowej do produkcji mebli potrzebuje obrzeży meblowych, które zakupuje od lat od swoich dostawców z terenu RP. Przyjmijmy, że firmy te działają legalnie rzetelnie płacąc podatki a cena towaru, który został przedmiotem transakcji została ukształtowana przez rynek i wynosi 100 PLN za 1km obrzeża. Pewnego dnia producent mebli (dalej końcowy odbiorca) otrzymuje propozycje zakupu obrzeży za 90 PLN dodatkowo nowy dostawca nie wymaga wcześniejszych przedpłat przez co ryzyko biznesowe nie istnieje. Towar zostaje zapłacony po jego otrzymaniu i sprawdzeniu zgodności z zamówieniem. Nowy dostawca końcowego odbiorcy nie wzbudza podejrzeń legitymując się nawet zaświadczeniami z Urzędu Skarbowego o braku zaległości w zapłacie podatków. Działając na oczywistą ekonomiczną korzyść prowadzonej przez siebie spółki końcowy odbiorca prowadzi interesy z nowym dostawcą. Musimy przyznać, że na tym etapie nie widać żadnych nieprawidłowości.

Przyglądając się jednak bliżej (czego nie może zrobić końcowy odbiorca) zauważyć można, że nowy dostawca zakupuje obrzeża od innego krajowego podmiotu a ten od firmy ze Słowacji, która zakupuje od dotychczasowego dostawcy producenta mebli.

Dotychczasowy schemat transakcji:

Rysunek 1: Schemat transakcji

został zastąpiony nowym:

Rysunek 2: Schemat transakcji po zmianie dostawcy

Przepływy pieniężne pomiędzy poszczególnymi kontrahentami wyglądają następująco:

Rysunek 3: Schemat przepływów pieniężnych pomiędzy podmiotami

 

 

Zastanówmy się nad ekonomiczno-podatkowymi funkcjami poszczególnych podmiotów:

  1. PRODUCENT MEBLI – otrzymuje propozycję zakupu produktu po niższej cenie niż dotychczas. Podatkowo w dalszym ciągu zakupuje od podmiotu polskiego więc poza wielkością zobowiązania wynikającego z różnicy w cenie netto nic się nie zmienia. W dalszym ciągu rozlicza podatek do US.

  2. DOSTAWCA 2 – dokonuje zakupu i sprzedaży w Polsce a z różnicy cen zakupu i sprzedaży płaci podatki do US. Dzięki temu zostaje wiarygodnym kontrahentem dla PRODUCENTA MEBLI przedkładając mu zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami.

  3. POŚREDNIK POLSKA – po dokonaniu przez niego transakcji na jego koncie pozostaje niewielki zarobek jednak NAJISTOTNIEJSZĄ RZECZĄ JEST, iż dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru (WNT) zobowiązany jest do zapłaty podatku VAT naliczonego w wystawionej do DOSTAWCY 2 fakturze VAT. Ze względu na świadome działanie, które ma na celu nieuiszczanie należnego podatku VAT osoby zarządzające spółką działają w różny sposób. Jednym ze sposobów jest działanie spółki przez kilka miesięcy po czym znikanie bez zapłaty podatku VAT. Innym sposobem jest przyjmowanie w ewidencji zakupów kosztowych faktur VAT mających obniżyć zobowiązanie podatkowe. Faktury kosztowe najczęściej obejmują usługi, których brak faktycznego wykonania jest czasem trudne do udowodnienia dla organów skarbowych lub zakup towarów handlowych od podmiotów krajowych. To z kolei rozwiązanie powoduje księgowe zwiększanie się stanów magazynowych co w przypadku podmiotów nie dysponujących miejscem do magazynowania jest podważane przez Urzędy Skarbowe dokonujące kontroli.

Najczęściej firmy tego typu zakładane są na osoby nieświadome prawnie, osoby będące w potrzebie, alkoholików lub osoby bezdomne. Faktyczni organizatorzy procederu kierują działalnością firmy lecz często pozostają nieznani dla organów ścigania.

  1. POŚREDNIK SŁOWACJA – firma podatkowo pozostająca na zero. Najczęściej działająca na niewielkiej marży. Zarówno w zakupowej jak i sprzedażowej fakturze zgodnie z przepisami stosuje się zerową stawkę podatku VAT. Firma ta jest natomiast niezbędna do obniżenia ceny przez POŚREDNIK POLSKA.

  2. DOSTAWCA 1 – w procederze występuje faktyczny, pełnowartościowy towar więc oszuści poszukując swojego dostawcy mogą (lecz nie muszą) trafić na poprzedniego dostawcę do PRODUCENTA MEBLI. Dla firmy, która właśnie straciła klienta nowy odbiorca bywa zbawieniem i niejednokrotnie broni przed bankructwem lub zwolnieniami w spółce. Finansowo spółka wychodzi podobnie jak we wcześniejszej, bezpośredniej współpracy PRODUCENTEM MEBLI. Jedną różnicą jest rozliczenie podatku VAT, które w przypadku WDT skutkuje ewentualnym oczekiwaniem na zwrot podatku VAT z polskiego Urzędu Skarbowego.

W wyżej opisanym przypadku należy zastanowić się kto świadomie uczestniczy lub może uczestniczyć w procederze. Należy rozważyć dwie skrajne sytuacje:

  1. Zmiana kontrahenta została dokonana celowo a każde z ogniw ma pełną świadomość iż uczestniczy w przestępczym procederze.

  2. Zmiana kontrahenta została dokonana zainicjowana przez oszustów, którzy złożyli lepszą ofertę cenową niż dotychczasowi dostawcy. PRODUCENT MEBLI nieświadomie zaczyna istnieć w łańcuchu podmiotów. Podobnie sytuacja może wyglądać z dotychczasowym dostawcą. Po utracie dużego odbiorcy aby nie dokonywać zmian organizacyjnych w firmie DOSTAWCA 1 często będzie w stanie zaproponować niższą cenę niż dotychczas stosowana w transakcji bezpośredniej z PRODUCENTEM MEBLI. Oba podmioty w tej sytuacji kierują się wyłącznie sensem ekonomicznym a oszuści nie wtajemniczają ich w proceder.

Powyższe w jasny sposób pokazuje, że uczciwy przedsiębiorca nie jest w stanie sam dokonać prawidłowej weryfikacji kontrahenta. Dziś coraz częściej wywiad gospodarczy przed podpisaniem kontraktu jest jedną z podstawowych procedur w wielu nowoczesnych firmach.

Nasze doświadczenie w wywiadzie gospodarczym, pozwoliło już wielu firmom ustrzec się przed poważnymi kłopotami.

Wybór należy do Ciebie.

8 komentarzy - Dodaj komentarz
  • Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *